Pretláčanie chráničiek

Pretláčanie oceľových chráničiek od priemeru 150 mm do 400 mm

Táto technológia sa používa v podmienkach, kde nemožno vykonať pokládku inžinierskych sietí klasickým spôsobom, výkopom.

Ide najmä o prípady križovania ciest, železničné trate, hustá zástavba, dialnice, pešie zóny, vodné toky.

Pri tejto technológii sa oceľová chránička hydraulicky zatláča a súčastne sa odvrtáva zemina pomocou šnekov.

Výhodou tejto technológie je malá štartovacia jama o rozmere 4 x 2 m.

 

Pretláčanie oceľových chráničiek od priemeru 500 mm do 1000 mm

Pri použití tejto technológie môžeme pretláčať oceľové chráničky až do dĺžky 50m.

Pretláčanie sa vykonáva hydraulickým zatláčaním chráničky so súčasným odvrtávaním horniny pomocou šnekov.

Veľkosť štartovacej jamy je 7 x 3 m.

 

Pretláčanie oceľových chráničiek od priemeru 900 mm do 2000 mm

Pri tejto technológii pretláčania sa oceľové chráničky hydraulicky pretláčajú a vyťažená zemina sa vyberá banským spôsobom.

Ručné vyberanie zeminy umožňuje pretláčať chráničky aj v ťažkých horninách pomocou pneumatických kladív.

Touto technológiou je možné zatláčať chráničky až na dĺžky 80m.

Veľkosť štartovaciej jamy je 5 x 3 m.

 

Pretlak železobetónových rúr raziacim štítom od priemeru 800 mm do 2000 mm

Táto technológia spočíva v hydraulickom zatláčaní rúr a súčasnom odoberaní vyťaženej zeminy banským spôsobom.

Výhodou tejto technológie je, že pretláčaná rúra je zároveň aj kanalizačnou rúrou, ale zároveň je náročná na presnosť vykonávaných prác.

Veľkosť štartovaciej jamy je 5 x 3 m.

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info