Naše služby

VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA RODINNÝCH DOMOV

VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA RODINNÝCH DOMOV
 • rekonštrukcie interiéru a exteriéru
 • výmena strešnej krytiny
 • výstavba krovov
 • zatepľovanie
 • sádrokartónové systémy
 • nadstavby a prístavby
 • pokládka zámkovej dlažby

PRIEMYSELNÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ STAVBY
 • statika výrobných hál
 • skladové priestory
 • parkoviská
 • cestné mostové váhy
 • sanácia trafo staníc
 • hydroizolácia plochých striech
 • halové koľajové dráhy
 • základy pod horizontálne a CNC frézy
 • protihlukové steny

TECHNICKÝ DOZOR INVESTOR NA STAVBÁCH

TECHNICKÝ DOZOR INVESTOR NA STAVBÁCH

 

 • činnosť vykonávaná banským spôsobom
 • pretláčanie chráničiek (oceľ, HDPE, ŽB) popod vodné toky, železnice a cesty
 • pretláčanie oceľových chráničiek s injektážou medzipriestorov
 • 11. ťažobný úsek - HBP a.s. prekládka rieky Nitra 

ZAKLADANIE STAVIEB

Dostavanosť Vašej stavby ponúkame v troch etapách: 

 1. hrubá stavba
 2. holodom
 3. na kľúč

PONUKA SLUŽIEB

PONUKA SLUŽIEB
 • preprava tovaru
 • čistenie vysokotlakou vodou
 • pílenie stromov v obmedzených podmienkach a frézovanie pňov
Táto stránka používa cookies. Viac info